Congestiemanagement

Duurzame chalets op een vakantiepark

Elektriciteitsnetwerken als overbelaste snelwegen

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk staat voor een groeiende uitdaging van netcongestie, vergelijkbaar met overbelaste snelwegen. Het oorspronkelijke ontwerp van het netwerk, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van decennia geleden, is niet langer toereikend om de toenemende vraag van moderne technologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s aan te kunnen. Deze groeiende spanning creëert een elektrische ‘megafile’, waarbij bedrijventerreinen kampen met beperkte elektriciteitsaansluitingen.

Software gedreven oplossingen

Om deze knelpunten aan te pakken, bieden wij geavanceerde softwarematige oplossingen aan, naast grootschalige batterijopslag zoals string-batterijen. Deze geavanceerde technologieën stellen bedrijven in staat om efficiënter met elektriciteit om te gaan en over te schakelen naar duurzamere energiebronnen.

Specifieke uitdaging op bedrijventerreinen

Zelfs in het geval van netcongestie binnen het bedrijventerrein bieden onze oplossingen een uitkomst. Door actieve monitoring en controle van assets kunnen we de druk op het lokale elektriciteitsnetwerk verminderen, wat resulteert in een soepelere werking. Onze software stelt ons in staat om assets te sturen, te monitoren en waar nodig te limiteren, waardoor we congestieproblemen proactief kunnen aanpakken.

Ontdek hoe onze duurzame oplossingen de uitdagingen van de moderne elektriciteitsinfrastructuur aanpakken. Met onze geïntegreerde benadering, waarbij we softwarematige oplossingen combineren met grootschalige batterij opslag, bieden we een uitgebreide aanpak voor congestiemanagement.

Sfeerimpressie van een stroomaansluiting via elektriciteitsmast